Iepirkums
„Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu”
identifikācijas numurs VIAA 2017/47

Paziņojums ievietots: 30.06.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
par iepirkumu:
Asnāte Šmagre 
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste  
Tālr.: 67785434, e-pasts: asnate.smagre@viaa.gov.lv 

par tehnisko specifikāciju:
Nora Kalēja
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20. jūlijā plkst. 11.00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_metodiskie_materiali_final.doc 

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Grozijumi_nolikums_12.07.2017_final.doc (publicēts 14.07.2017.)