Iepirkums
„Tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/57


Paziņojums ievietots: 31.07.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
par iepirkuma procesu:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv  

par tehnisko specifikāciju:
Ilze Astrīda Jansone,
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas
Euroguidance programmas vadītāja,
Tālr.: 67830829, e-pasta adrese: ilze.jansone@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 11. augusts, plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=78170_Nolikums_END.doc