Iepirkums
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām”
identifikācijas numurs VIAA 2017/62

Paziņojums ievietots: 30.08.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
  • Vadības un Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālr.: 67830838, faksa Nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13.septembris, plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_END_dienests.doc

Precizēts nolikums: ?d=Nolikums_Dienesta_komandejumu_un_darba_braucienu_nodrosinasana_VIAA_vajadzibam_precizets_31.08.17.doc (publicēts 31.08.2017)

Atbilde uz jautajumu: ?d=Atbilde_uz_jautajumu_31.08.17.doc (publicēts 31.08.2017)

Atbilde uz jautājumu: ?d=Atbilde_uz_jautajumu_07.09.17.doc (publicēts 07.09.2017)