Iepirkums
“Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule””
identifikācijas Nr. VIAA 2017/61

Paziņojums ievietots: 30.08.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis:67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv;
  • Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākā eksperte Agnese Ernesta, tālrunis: 67201170, elektroniskā pasta adrese: agnese.ernesta@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 12. septembris, plkst. 14.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_foto_intervijas_VIAA_2017_61_apstiprinats.doc

Atbilde uz jautājumu: ?d=VIAA_iepirkums_2017.61_Atbilde_uz_jautajumu_11.09.2017.docx (publicēts 11.09.2017.)