Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”,
Nr. VIAA 2017/68
 
Paziņojums ievietots: 26.09.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu):
Žaneta Podniece 
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67830838, e-pasts: zaneta.podniece@viaa.gov.lv 
 
par tehnisko specifikāciju:
Aleksandra Joma
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67830842, e-pasts: aleksandra.joma@viaa.gov.lv 
 
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA”, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. oktobris, plkst.16.00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050
 
Nolikums: ?d=Nolikums_iepirkumam_VIAA_2017_68_apstiprin_ts.doc