Iepirkuma
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”,
identifikācijas numurs VIAA 2017/68
rezultāts

Paziņojums ievietots: 27.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu):
Žaneta Podniece
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67830838, e-pasts: zaneta.podniece@viaa.gov.lv 

par tehnisko specifikāciju: 
Aleksandra Joma
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67830842, e-pasts: aleksandra.joma@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevumu izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība. 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un tā piedāvātā kopējā cena jeb cena par 1 (vienas) meistarklases īstenošanu

EUR bez PVN

1.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Skatlogu dizains un noformēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība;

SIA “aya-dizains”

580,00 EUR bez PVN

2.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

SIA “ČESLIJA”

720,00 EUR bez PVN

3.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Radošās mākslas un modes tehnoloģijas” nominācijas “Tērpu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

SIA “ČESLIJA”

720,00 EUR bez PVN 

4.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Grafikas dizains” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Ivs Zenne

720,00 EUR bez PVN 

5.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Datortīklu administrēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Dagnis Zemturis

722,00 EUR bez PVN

 

6.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” nominācijas “Web lapu dizains un izstrāde” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Roberts Flaumanis

900,00 EUR bez PVN

7.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Mobilā robotika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Valters Asars

721,76 EUR bez PVN

8.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Ražošana un inženiertehnoloģijas” nominācijas “Elektronika” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Valters Skrastiņš

900,00 EUR bez PVN

9.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Friziera darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Vija Krūmiņa

720,00 EUR bez PVN

10.daļa: nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Ēdienu gatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

SIA “ENTRESOL”

820,00 EUR bez PVN

 11.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Restorānu serviss” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;  

Inese Vīcupa

992,00 EUR bez PVN

12.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi” nominācijas “Viesnīcas uzņemšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Kristiana Ancāne

900,00 EUR bez PVN

13.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Elektriskās instalācijas” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

SIA “AK-STUDIJA”

720,00 EUR bez PVN

14.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Inženierkomunikācijas (ūdens un siltuma apgāde)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Normunds Grinbergs

1000,00 EUR bez PVN

15.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Flīzēšana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Agris Kreislers

720,00 EUR bez PVN

16.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Krāsošana un dekoratīvā apdare” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Arvīds Plokšta

722,00 EUR bez PVN

17.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Galdniecības darbi” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Edgars Kirilovs

770,00 EUR bez PVN

18.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Mēbeļu izgatavošana” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

Viktors Kaugija

722,00 EUR bez PVN

 19.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas”  nominācijas “Koka dizains un izstrādājumi (ar rokas elektriskajiem griezējinstrumentiem)” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;  

Artūrs Ķīsis

900,00 EUR bez PVN

20.daļa: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 tematiskās grupas “Transports un loģistika”  nominācijas “Smago spēkratu remonts un apkope” darba uzdevuma, vērtēšanas kritēriju, darba uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras apraksta un materiālu saraksta  izstrādāšanu un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatorisko un metodisko vadību;

SIA “Precīzo Tehnoloģiju Skola”

570,38 EUR bez PVN