Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām
VIAA 2017/60

Paziņojums ievietots: 28.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām, tajā skaitā transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegāde, viesnīcu rezervāciju veikšana, un autonomas nodrošināšana, kā arī citi pakalpojumi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (Nolikuma 2.pielikums).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 29.decembris (plkst. 11.00).

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Nolikums?d=74546_Nolikums.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=22907_Nolikums.docx (publicēts 04.12.2017.)

Pielikumi?d=99377_Pielikumi.zip (publicēti 04.12.2017.)

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_jaut_jumu_precizets_uzdevums_1.doc (publicēts 04.12.2017.)