Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām
VIAA 2017/60

Paziņojums ievietots: 09.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām, tajā skaitā transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegāde, viesnīcu rezervāciju veikšana, un autonomas nodrošināšana, kā arī citi pakalpojumi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (Nolikuma 2.pielikums).

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „Latvia Tours”, reģ. Nr.40103042144, juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 24-10, Rīga, LV-1050. Iepirkuma rezultātā ar SIA „Latvia Tours” tiks slēgta vispārīgā vienošanās par kopējo līgumcenu 170 000.00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro un nulle centi) bez PVN. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir līdz līgumcenas –170 000.00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro un nulle centi) apguvei (plānotais Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 18 mēneši).

Līgumcena: 170 000.00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši euro un nulle centi) bez PVN.

Ziņojums: ?d=Zinojums_kopija_2017.60.pdf