Iepirkums
„Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”

VIAA 2017/80

Paziņojums ievietots: 27.12.2017.
Paziņojums par grozījumiem ievietots: 28.12.2017.

 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija -
Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): 
Žaneta Podniece

Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67830838, e-pasts: zaneta.podniece@viaa.gov.lv 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:
Maira Apsīte
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785466, e-pasts: maira.apsite@viaa.gov.lv    

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 11. janvāris, plkst. 16.00.
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_iepirkumam_VIAA_2017_80.doc