Iepirkuma
„ Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”
identifikācijas numurs VIAA 2017/80
rezultāts

Paziņojums ievietots: 13.02.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu):
Žaneta Podniece
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67830838, e-pasts: zaneta.podniece@viaa.gov.lv  

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:
Maira Apsīte
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785466, e-pasts: maira.apsite@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “BT1”, reģ.Nr.40003241394, juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV-1048 par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājumu par Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu 184 895,00 (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci euro un nulle centi) EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā.