Iepirkums
Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3, LV-1050
identifikācijas Nr. VIAA 2018/06

 Publicēts 19.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona par iepirkuma norisi: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa Nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists Zigfrīds Logins, tālr.: 67785403, elektroniskā pasta adrese: zigfrids.logins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – aģentūra) nomāto biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3 (2. stāvā (212.70 un 241.30 m2) un 6.stāvā (292.70 m2) – kopā 746.70 m2 platībā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš : 2018.gada 30.janvāris plkst.10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5.stāvā.

Nolikums: ?d=37833_Nolikums_END.doc

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_1.doc (22.01.2018.)

Logu platība: ?d=Logu_specifik_cija_Va_u_3.xls