Iepirkuma
Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3” identifikācijas numurs VIAA 2018/06
rezultāts

Paziņojums ievietots: 09.03.2018.
 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Asnāte Šmagre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785474, e-pasts: asnate.smagre@viaa.gov.lv

kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Zigfrīds Logins, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists
Tālrunis: 67830829, e-pasts: zigfrids.loguns@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets:  Biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Vaļņu ielā 3 saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju. 
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA „IMPEL SERVIKS”, reģistrācijas Nr.40003238229, juridiskā adrese: Skanstes iela 50 C, Rīga, LV-1013.

Līgumcena: 7843,00 EUR bez PVN.

Lēmums: ?d=L_mums_uzkopsanas_darbi.pdf