Iepirkums
„Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018” 
identifikācijas Nr. VIAA 2018/09

Paziņojums ievietots: 05.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
  • par tehnisko specifikāciju: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas eksperte Rudīte Bloka, tālrunis: 67358443, elektroniskā pasta adrese: rudite.bloka@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018 . 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un tā piedāvātā kopējā cena jeb cena par 1 (vienas) meistarklases īstenošanu

EUR bez PVN

1.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 skatlogu noformētāju prasmju konkursā;

SIA “aya-dizains”

4400,00 (četri tūkstoši četri simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

2.daļa: Kandidātu (četru) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 apģērba modelētāju un izgatavotāju prasmju konkursā

SIA “ČESLIJA”

5150,00 (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro un nulle centi) EUR bez PVN

3.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 grafisko dizaineru prasmju konkursā

SIA “e-risinājumi”

3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

4.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 web lapu izstrādātāju prasmju konkursā

SIA “e-risinājumi”

3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

5.daļa: Kandidātu (četru) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju speciālistu prasmju konkursā

SIA “2B SMART”

5050,00 (pieci tūkstoši piecdesmit euro un nulle centi) EUR bez PVN

6.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 flīzētāju prasmju konkursā

Dzintra Baumane

4600,00 (četri tūkstoši seši simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

7.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 elektriķu prasmju konkursā

Dzintra Baumane

4700,00 (četri tūkstoši septiņi simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

8.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 smago spēkratu apkopes mehāniķu prasmju konkursā

Andris Tilaks

4800,00 (četri tūkstoši astoņi simti euro un nulle centi) EUR bez PVN

9.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 pavāru prasmju konkursā

SIA “Restorānu servisa skola”

4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un nulle centi) EUR bez PVN

10.daļa: Kandidātu (divu) gatavošana dalībai EuroSkills 2018 viesmīļu prasmju konkursā

SIA “Restorānu servisa skola”

4100,00 (četri tūkstoši viens simts euro un nulle centi) EUR bez PVN

11.daļa: Kandidātu (divdesmit četru) un ekspertu (desmit) gatavošana psihiskajā noturībā un komandas saliedēšanā dalībai starptautiskajā konkursā EuroSkills 2018

Žermēna Vazne

3300,00 (trīs tūkstoši trīs simti euro un nulle centi) EUR bez PVN.

Līguma izpildes termiņš: no līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.