Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”
identifikācijas numurs VIAA 2018/12 ESF

Publicēts: 31.01.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz: Kristīne Balandiņa, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854764, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 12.februāra plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_Meistarklases_01.2018.doc