Iepirkums
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana
identifikācijas Nr. VIAA 2018/22

 Publicēts 16.03.2018.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Iluta Kažmēre, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte tālrunis: 67785838, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Maira Apsīte, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785466, elektroniskā pasta adrese: maira.apsite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2018 konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa nodrošināšana saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 26.marts plkst.10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5.stāvā.

Nolikums: ?d=Nolikums_END_.doc