Iepirkums
"Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana"
identifikācijas Nr. VIAA 2018/23_ESF

Publicēts: 16.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija -
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu – Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@viaa.gov.lv, tālrunis 67854760.

Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītājs Vitālijs Kudrjašovs, e-pasts: Vitalijs.Kudrajovs@viaa.gov.lv, tālrunis 67559492.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 4.aprīlis (plkst. 11.00). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēma.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.