Iepirkums
Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2018/24

 

Paziņojums ievietots: 26.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona par iepirkumu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Asnāte Šmagre, tālrunis: 67785434, elektroniskā pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Sokolova, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 16.aprīlī plkst. 10:00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_final.docx