Atklāts konkurss
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2018/24

Publicēts:  16.05.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja  Asnāte Šmagre, tālrunis, 67785434, e-pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv;
  • kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Sokolova, tālrunis: 67204686, mob. tālrunis: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 50003958651

Līgumcena:80 000.00 EURbez PVN

Ziņojums: ?d=Zinojums.pdf