Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā atklātajā konkursā
„Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana"
VIAA 2018/25_ESF

Paziņojums ievietots: 27.04.2018.

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 2018. gada 21. aprīlī tika pieņemts lēmums iepirkumu izbeigt bez rezultāta, jo netika saņemts neviens nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums.

 

Procedūras ziņojums