Iepirkums
„Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana
identifikācijas numurs
VIAA 2018/34_ESF

 

Paziņojums ievietots: 14.06.2018.

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkuma procedūras norisi: Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Rone, tālr. 67854760, elektroniskā pasta adrese: Agnese.Rone@viaa.gov.lv.

Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Inita Blačforda, t.: 67785437, e-pasts: Inita.Blacforda@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets ir integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošanaar mērķi informēt un uzrunāt projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķa auditoriju(turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (turpmāk – Tehniskā specifikācija) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) īstenošanas ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „MOOZ!”, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003272411 par pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrādi par piedāvāto cenu 40 850.00 EUR bez PVN

Ziņojums: ?d=Proced_ras_zi_ojums.pdf