Iepirkums
„Eiropas Zinātnieku nakts komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana
2018. un 2019. gadam”
identifikācijas numurs VIAA 2018/46

 

Paziņojums ievietots: 22.06.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona par iepirkumu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Asnāte Šmagre, tālrunis: 67785434, elektroniskā pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv
  • Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Inita Blačforda, t.: 67785437, e-pasts: inita.blacforda@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Zinātnieku nakts komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana 2018. un 2019. gadam, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 16. jūlijā plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēma

Dokumentācija pieejama šeit.