Iepirkums 
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2018/48

Publicēts: 29.06.2018.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona:

  • Asnāte Šmagre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja, tālr.: 667785434, e-pasts: asnate.smagre@viaa.gov.lv vai
  • Gunta Tralmaka VIAA direktora vietniece resursu pārvaldības jautājumos – Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore, tālr.: 67359077, e-pasts: gunta.tralmaka@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets:
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām.

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena:
Iepirkuma rezultātā VIAA slēgs Līgumu par summu, kas nepārsniedz 139 999,00 EUR (Viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 12. jūlija plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5. stāvā

Iepirkuma nolikums: ?d=Nolikums_pasakumi_2018_48_fin_la.docx