Atklāts konkurss
„Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana

identifikācijas numurs VIAA 2018/41

 

Paziņojums ievietots: 06.07.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālr.: 67785489, fakss: 67814344,  e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv ;
  • Par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva, tālr.: 67785435, e-pasta adrese: liga.jerosceva@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana, saskaņā ar nolikumu, tā pielikumiem un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 6. augustā plkst. 11:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā: šeit