Iepirkums
Latvijas dalības izvērtējums programmas “Apvārsnis 2020” vidusposmā
identifikācijas Nr. VIAA 2018/59

Paziņojums ievietots: 27.07.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

      • Informācija par iepirkuma procesu: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītāja vietniece Agita Grenenberga, tālr.: 67785432; agita.grenenberga@viaa.gov.lv.
      • Informācija par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns, tālr.: 67358451, elektroniskā pasta adrese janis.ancans@viaa.gov.lv.


Iepirkuma priekšmets: Ziņojums par programmas “Apvārsnis 2020” īstenošanu un ietekmi laikaposmā no 2014. līdz 2017.gadam.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 15. augusts, plkst. 10.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050.

Nolikums: ?d=NOLIKUMS_2018_59_1_3_.docx