Iepirkums 
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”,
identifikācijas numurs VIAA 2018/66 ESF

 

 

Paziņojums ievietots: 23.08.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz Kristīne Balandiņa, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854764, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: VIAA nomāto biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī 16-1 4.stāvā (52 m2) un 5.stāvā (313 m2) – kopā 365 m2 platībā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 5.septembrim, plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Pielikumā: