Iepirkums
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”,
identifikācijas numurs VIAA 2018/66 ESF

 

Paziņojums ievietots: 12.09.2018.


Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz Kristīne Balandiņa, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854764, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: VIAA nomāto biroja telpu ikdienas uzkopšana Rīgā, Zigfrīda Annas Meirovica bulvārī 16-1 4.stāvā (52 m2) un 5.stāvā (313 m2) – kopā 365 m2 platībā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: VITARESTA UAB Latvijas filiālei, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.40103644070 par piedāvāto cenu vienam mēnesim – 420.55 EUR bez PVN. Kopējā maksimālā līgumcena ir līdz 15139.80 EUR bez PVN.

Pielikumā:

Iepirkuma komisijas lēmums: ?d=L_mums_VIAA_2018_66.pdf