Iepirkums 
“Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība”
identifikācijas numurs VIAA 2018/64

Paziņojums ievietots: 24.08.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkumu (t.sk. par iepirkuma nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālrunis: 67785489, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Maira Apsīte, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785466, elektroniskā pasta adrese: maira.apsite@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2019 darba uzdevumu izstrādāšana un konkursantu darbu izpildes vērtēšanas procesa organizatoriskā un metodiskā vadība, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 4.septembrim, plkst. 16:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvs (lietvedībā).

Pielikumā: 

  1. Nolikums: ?d=97386_88268_Nolikums_END_.doc
  2. Tehniskā specifikācija ar pielikumiem:
    • Tehniskā specifikācija: ?d=B_sada_a_Tehnisk_specifik_cija_END.doc
    • Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1: ?d=Pielikums_1_DU_tehn.spec_.docx
    • Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2: ?d=Pielikums_2_DU_tehn.spec_.docx
    • Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.3: ?d=Pielikums_3_DU_tehn.spec..doc