Iepirkums
„VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2018/65

 

Paziņojums ievietots: 30.08.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkumu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Asnāte Šmagre, tālrunis: 67785434, elektroniskā pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva, tālrunis: 67785435, e-pasta adrese: liga.jerosceva@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu iegādeValsts izglītības attīstības aģentūras un tās administrēto programmu, projektu, finanšu instrumentu un iniciatīvu publicitātes nodrošināšanai, kas ietver izvēlēto reprezentācijas materiālu dizaina izstrādi, izgatavošanu/apstrādi un piegādi pasūtītāja norādītajā adresē.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018.gada 10.septembrī plkst. 11:00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu ielā 1 (5.stāvs), Rīgā, LV – 1050 (darba laiks no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00)

Pielikumā: 

      • Nolikums: ?d=Nolikums_reprezentativie.doc