Iepirkums
„VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2018/65

 Paziņojums ievietots: 21.01.2019.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Asnāte Šmagre, tālrunis: 67785434, elektroniskā pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv 

kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva tālrunis: 67785435, elektroniskā pasta adrese: liga.jerosceva@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: 

  1. SIA “GEKA”, reģistrācijas Nr. 43603008853, juridiskā adrese: Bauskas nov., Ceraukstes pag., Mūsa, Līvānu iela 19, LV – 3901, biroja adrese: Kalnciema iela 87, Rīga, LV- 1046;
  2. SIA “Parnass Presentreklam”, reģistrācijas Nr. 40003101935, juridiskā un biroja adrese: Hospitāļu iela 18A, Rīga, LV-1013;
  3. SIA “PRO-BALTIC”, reģistrācijas Nr. 40003850621, juridiskā un biroja adrese: Valguma iela 4A-2, Rīga, LV-1048.

Līgumcena: 41999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņu euro un nulle centi).

Lēmums: ?d=L_MUMS_reprezentacijas_materiali_2018.doc