Iepirkums
Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izstrāde
identifikācijas Nr. VIAA 2018/71

Paziņojums ievietots: 10.09.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Informācija par iepirkuma procesu: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītāja vietniece Agita Grenenberga, tālr.: 67785432, agita.grenenberga@viaa.gov.lv.
  • Informācija par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns, tālr.: 67358451, elektroniskā pasta adrese janis.ancans@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izstrāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 26. septembra, plkst. 10.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums?d=82482_NKP_NOLIKUMS_2018_71.docx