Iepirkums
„Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izveide”
identifikācijas numurs VIAA 2018/71


Paziņojums ievietots: 27.09.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītāja vietniece Agita Grenenberga, tālr.: 67785432, agita.grenenberga@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Nacionālā kontaktpunkta vadītājs Jānis Ancāns, tālr.: 67358451, elektroniskā pasta adrese janis.ancans@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā kontaktpunkta datu bāzes izveide

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „UNISO”, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003562863, juridiskā adrese: Valdlauči 1-40, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076.

Līgumcena: 19 500.00 EUR bez PVN

Lēmums: ?d=Lemums.docx
Līgums: ?d=Ligums.docx
Līguma pielikums: ?d=Liguma_pielikums.docx