Atklāts konkurss
“Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule””

identifikācijas numurs VIAA 2018/68

Paziņojums ievietots: 15.10.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālr.: 67785489, fakss: 67814344,  e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv ;
  • Par Tehnisko specifikāciju: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākais eksperts Jānis Veinbergs, tālrunis: 67201170, elektroniskā pasta adrese: janis.veinbergs@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”, saskaņā ar nolikumu, tā pielikumiem un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2018. gada 31.oktobris plkst. 11:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā šeit