Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2018/80 ESF

Paziņojums ievietots: 19.10.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz: Ilze Zēmele, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: ilze.zemele@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.      

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 30.oktobra plkst. 10.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Nolikums: ?d=Nolikums_Meistarklases_10.2018.doc

Nolikuma pielikumi: ?d=Nolikuma_pielikumi_Meistarklases_10.2018.doc