Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs
VIAA 2018/83 ESF

Paziņojums ievietots: 07.11.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz: Kristīne Balandiņa, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854764, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 15. novembrī plkst. 10:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1. kabinetā.

Nolikums: ?d=Nolikums_Meistarklases_2018_83.doc