Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2018/83 ESF

Paziņojums ievietots: 10.12.2018.


Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Kontaktinformācija:

Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Kristīne Balandiņa, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854764, fakss: 67814344.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Restorānu servisa skola” ar piedāvāto līgumcenu 3500,00 EUR bez PVN par meistarklases “Siera un musa kūkas” īstenošanu Rēzeknes tehnikumā.