Atklāts konkurss
“Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2019” komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana

identifikācijas numurs VIAA 2018/92

 

Paziņojums ievietots: 30.12.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālr.: 67785489, fakss: 67814344,  e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv ;

  • Par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Elīna Rubīna, tālrunis: 67785436, elektroniskā pasta adrese: elina.rubina@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa“SkillsLatvia 2019” komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 1.pielikums) prasībām.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019. gada 8.februāris plkst. 11:00. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā.

Informācijai par EIS:

Iepirkuma procedūras dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā šeit