Centralizētie iepirkumi projektā „Profesionālās izglītības iestāžu modernizēšana”

Paziņojums
ievietots
Iepirkuma IDIepirkuma priekšmetsPiedāvājumu
iesniegšanas termiņš
Līguma izpildītājsLīguma slēdzējs

22.12.2017.

VIAA 2017/84 ERAF LVT

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve

22.01.2018.
plkst. 10.00

 SIA “CTB” 

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums”

20.12.2017.

VIAA 2017/82 ERAF RTRIT

”Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas pārbūve”

22.01.2018.
plkst. 10.00

 SIA ”Inteco Wood” 

Valsts SIA ”Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums”

12.12.2017.

VIAA 2017/77 ERAF DT

”Daugavpils tehnikuma baseina ēkas pārbūve par dzelzceļa transporta laboratorijas korpusu”

16.01.2018.
plkst. 10.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Daugavpils tehnikums

30.11.2017.

VIAA 2017/79 ERAF KT

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība

20.12.2017.
plkst. 10.00

 SIA “JD projekts”

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”

30.11.2017.

VIAA 2017/73 ERAF RVT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām

02.01.2018.

plkst. 10.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

 „Rīgas Valsts tehnikums”

29.11.2017.

VIAA 2017/72 ERAF RVT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas “Ķīmija” vajadzībām

29.12.2017.

plkst. 10.00

1. daļa – izbeigta bez rezultāta

3. daļa - SIA “Saint-Tech”

„Rīgas Valsts tehnikums”

16.11.2017.

VIAA 2017/76 ERAF RVT

Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

18.12.2017.
plkst. 10.00

SIA “BM-projekts”

„Rīgas Valsts tehnikums”

15.11.2017.

VIAA 2017/75 ERAF VT

Mācību aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Koka izstrādājumu izgatavošana” 

18.12.2017.
plkst. 11.00

Iepirkums izbeigts bez rezultāta

IUB lēmums

Valmieras tehnikums

03.11.2017.

VIAA 2017/70 ERAF RVT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas ”Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un ”Kokizstrādājumu izgatavošana” vajadzībām

22.12.2017.
plkst. 10.00

1. daļa – SIA ”Infleks” 

2. daļa – SIA ”Instro”

3. daļa – ”Instro”

4. daļa – SIA ”Infleks”

5.daļa – SIA ”Infleks”

6.daļa – SIA ”Infleks”

Rīgas Valsts tehnikums

27.10.2017.

VIAA 2017/74 ERAF KLT

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā

15.01.2018.
plkst. 10.00

SIA “Būvfirma INBUV”

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

23.10.2017.

VIAA 2017/71 ERAF KLT

Mācību stendu, metālgriešanas darbgaldu,
universālas pašgājējmašīnas un mācību automašīnas
piegāde Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam

27.11.2017.
plkst. 10.00

1. daļa – SIA “HCT AUTOMOTIVE” 

2. daļa – SIA “ARITO LATVIA”

3. daļa - izbeigta bez rezultāta

4. daļa – SIA “DOMENIKSS”

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

04.10.2017.

VIAA 2017/66 ERAF RMMT

Mācību aprīkojuma piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmas “Būvniecība” un izglītības programmas
“Vides dizains” ietvaros

07.11.2017.
plkst. 10.00

Atklāts konkurss izbeigts bez rezultāta

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

29.09.2017.

VIAA 2017/65 ERAF RMMT

Mācību aprīkojuma un Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegāde Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma izglītības programmu “Foto dizains”, “Vizuālās saziņas līdzekļu māksla” un “Reklāmas dizains” ietvaros

02.11.2017.
plkst. 10.00

1. un 3. daļa – izbeigta bez rezultāta
2. daļa – SIA “IB Serviss”

4. daļa – SIA “Sentios”
5. daļa – pārtraukta

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

15.09.2017.

VIAA 2017/67 ERAF RVT

Iekārtu un aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmas „Autotransports” vajadzībām

27.10.2017.

plkst. 10.00

SIA “Inter Cars Latvija”

Rīgas Valsts tehnikums

14.09.2017.

VIAA 2017/27 ERAF RMMT

Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma ēku kompleksa un teritorijas labiekārtojuma attīstības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Lēmums

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

08.09.2017.

VIAA 2017/63 ERAF VT

Mācību aprīkojuma, iekārtu un mēbeļu piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas "Meža darbi un tehnika" dabaszinātņu (fizikas un ķīmijas) kabinetiem

25.10.2017.
plkst. 10.00

1. daļa – SIA “Saint-Tech”
2. daļa – Izbeigta bez rezultāta
3. daļa - SIA “Saint-Tech”
4. daļa - SIA “Saint-Tech”

Valmieras tehnikums

01.09.2017.

VIAA 2017/56 ERAF VT

Meža darbu tehnikas, forvardera un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma izglītības programmas ”Meža darbi un tehnika” ietvaros

09.10.2017.
plkst. 10.00

1. daļa – izbeigta bez rezultāta
2. daļa – SIA ”4forest”

3. daļa – Iepirkums pārtraukts

IUB lēmums

Valmieras tehnikums

09.08.2017.

VIAA 2017/59 ERAF VT

Rankas teritoriālās struktūrvienības dabas zinātņu un mežsaimniecības kabinetu vienkāršotā atjaunošana

21.08.2017.
plkst. 10.00

SIA ”BD&C”

IUB lēmums

Valmieras tehnikums

07.07.2017.

2017/53 ERAF VT

Rankas teritoriālās struktūrvienības Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve

24.07.2017.
plkst. 10.00

SIA “Rubate” 

IUB lēmums

Valmieras tehnikums

31.05.2017.

VIAA 2017/35 ERAF RTRIT

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība

Lēmums

Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums”

25.05.2017.

VIAA 2017/44 ERAF RVT

Mācību aprīkojuma piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” izglītības programmu “Kokapstrāde”, “Ķīmija” un “Enerģētika” vajadzībām

07.07.2017.

plkst. 10.00

SIA “Saint-Tech” un SIA “Doma” Rīgas Valsts tehnikums
11.05.2017.

VIAA 2017/43 ERAF OT

Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas pārbūve

13.06.2017.

plkst. 11.00

 

SIA “Torensberg”

IUB lēmums

Ogres tehnikums
10.05.2017.

VIAA 2017/41 ERAF JT

Mācību stendu piegāde Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" ietvaros

13.06.2017.
plkst. 10.00

 SIA “Armgate” Jelgavas Tehnikums
02.05.2017.

VIAA 2017/42 ERAF KT

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

15.05.2017.

plkst. 10.00

Iepirkums pārtraukts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
10.04.2017.

VIAA 2017/30 ERAF RT

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

24.04.2017.
plkst. 10.00

 “SIA “RS Property””

Rēzeknes tehnikums
23.03.2017. VIAA 2017/32 ERAF RTRIT

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” multifunkcionālās sporta zāles jaunbūves un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

28.04.2017.
plkst. 10.00

 A/S „Komunālprojekts”

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/20 ERAF

Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”

12.04.2017.
plkst. 10.00

SIA “Rem Pro”, SIA “BaltLine Globe”, SIA “Sistēmeksperts”, SIA “Firma L4”, SIA “P.M.G.”, SIA “Fabrum”  Valsts izglītības attīstības aģentūra 
27.02.2017. VIAA 2017/07 ERAF RVT

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūve un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūve, Dārzciema ielā 64, Rīgā

11.07.2017.

plkst. 11.00

SIA “LC būve”   Rīgas Valsts tehnikums 
27.02.2017. VIAA 2017/19 ERAF RT

Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē

10.04.2017.
plkst. 10.00 

SIA “Latvijas energoceltnieks”  Rēzeknes tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/23 ERAF JT

Jelgavas Tehnikuma izglītības programmas "Autotransports" aprīkojuma piegāde

11.04.2017.
plkst. 10.00

1. daļa – Iepirkums pārtraukts
2. daļa – SIA “HCT AUTOMOTIVE” 3. daļa - SIA “HCT AUTOMOTIVE”
IUB lēmums
Jelgavas Tehnikums
27.02.2017. VIAA 2017/24 ERAF SaT

Saldus tehnikuma izglītības programmas "Būvniecība"
aprīkojuma piegāde

11.04.2017.
plkst. 11.00

1. daļa – SIA "INTRAC Latvija" IUB lēmums

2. daļa – Iepirkums izbeigts bez rezultāta 

Saldus tehnikums 
08.02.2017. VIAA 2017/15 ERAF LVT

"Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” objektiem" 

29.03.2017.
plkst. 10.00

SIA “BM-projekts”  Liepājas Valsts tehnikums
06.02.2017. VIAA 2017/16 ERAF

„Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”

20.03.2017.
plkst. 10.00

SIA “Vertti”,

SIA “CMB”,

Piegādātāju apvienība SIA „MV Būveksperti” un SIA „Lūsis V”,

SIA “Firma L4”

Valsts izglītības attīstības aģentūra
02.02.2017. VIAA 2017/05 ERAF RVT

METU KONKURSS
„PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūves meta izstrāde”

 

03.05.2017. 

plkst. 10.00

 Lēmums Rīgas Valsts tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/01 ERAF KT

METU KONKURSS
„Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”

Lēmums

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
01.02.2017. VIAA 2017/09 ERAF

"PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība"

 

Lēmums

PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
31.01.2017. VIAA 2016/26 ERAF RVT

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība

Lēmums  
PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”
23.01.2017. VIAA 2017/04 ERAF ST

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra „Smiltenes tehnikums” objektiem

06.03.2017. plkst. 11.00

1. daļa – SIA "Energo Consult"

 

2. daļa – Iepirkums izbeigts bez rezultāta

Smiltenes tehnikums 
13.01.2017. VIAA 2017/02 ERAF VT

Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem

30.01.2017. plkst. 10.00

SIA “BM-projekts
Valmieras tehnikums