ESTIA bija starptautisks projekts, kurā līdz 2000. gada rudenim iesaistītas gandrīz visas Eiropas valstis, arī Latvija. Tas tika realizēts Eiropas Savienības Leonardo da Vinci programmas ietvaros.

Projekta laikā pēc vienota formāta tika integrēta datu bāze internetā, kas saturēja informāciju par katras projekta dalībvalsts izglītības sistēmu, izglītības iestādēm, darba tirgu, profesijām, utt., nodrošinot tiešu pieeju atbilstošām interneta adresēm par katru tēmu.

ESTIA interneta datu tīkls kalpoja kā profesionālās orientācijas informācijas ieguves veids dažādu valstu padomdevējiem nodarbinātības, praktiskās apmācības un studiju iespēju jautājumos Eiropā. Tā mērķis bija sekmēt starpvalstu mobilitāti Eiropas robežās, veidojot pieejamu kopējo informācijas datu tīklu par izglītību, nodarbinātību un darba tirgu dažādās Eiropas valstīs.

ESTIA projekta īstenošana Latvijā tika līdzfinansēta no ES Phare 97 projekta "Finansiālā palīdzība sagatavošanās pasākumiem Latvijas līdzdalībai Eiropas Savienības izglītības programmās". To realizēja Profesionālās izglītības attīstības projektu aģentūras (tagad - VIAA) Profesionālās orientācijas informācijas centrs (POIC), kas bija atbildīgs par Latvijas ESTIA interneta tīkla mājas lapas izveidi un aktualizāciju, kā arī par ESTIA projekta popularizēšanu mūsu valstī.

Pašlaik ESTIA projekta laikā izveidotā datu bāze ir pārtraukusi savu darbību, taču darbojas  PLOTEUS (The Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean Space), kas ir Eiropas Komisijas izveidots interneta portāls, lai nodrošinātu cilvēkiem iespēju piekļūt detalizētai informācijai par izglītību 30 Eiropas valstīs un Turcijā.