2019. gada Apvārsnis 2020  informatīvie pasākumi

LaiksTematsMērķgrupa

Organizatori

Norises vieta

Materiāli

16.12.2019. Seminārs par programmas Apvārsnis 2020 un Erasmus+ iespējām Potenciālie Apvārsnis 2020 un Erasmus+ projektu iesniedzēji VIAA un Daugavpils Universitāte Daugavpils Universitāte, Daugavpils

 

Darba kārtība: ?d=Darba_k_rt_ba_16.12.pdf

Prezentācijas:?d=16.12..zip

 

15.11.2019. Informācijas diena "Eiropa mainīgā pasaulē - novatoriska, iekļaujoša un domājoša sabiedrība (SC6)" Sociālo un humanitāro zinātņu jomas pārstāvji un citi SC6 interesenti VIAA un LU Latvijas Universitāte, Rīga

Prezentācijas: ?d=H2020_15.11.2019.zip

07.-08.11.2019. Konference "Towards Horizon Europe Implementation in Latvia" Profesionāļi, politikas veidotāji, zinātnisko institūciju vadītāji, zinātnieki un citi interesenti VIAA un IZM LU Zinātņu māja

Darba kārtība: ?d=1516_Apvarsnis_Eiropa_konferences_programma_2019_nov.pdf

Prezentācijas:

Tiešraides ieraksti: 

21.10.2019. Apvārsnis 2020 informācijas diena par intelektuālo īpašumu Potenciālie projektu pieteikumu iesniedzēji VIAA un OSI  Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Darba kārtība: ?d=seminars_darba_kartiba_21102019.pdf

Prezentācija: ?d=Prezentacija_Apvarsnis2020_seminars_par_intelektualo_ipasumu_21102019.pdf

03.07.2019. Sarunu par publicēšanās iespējām starptautiskos zinātniskajos žurnālos Pētnieki, pēcdoktoranti un doktoranti VIAA Latvijas Universitātes Bibliotēka 

Prezentācijas: ?d=seminars_03.07.2019.zip

Tiešraides ieraksts: šeit

24.05.2019. Seminārs par atvērtās tematikas programmām Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi VIAA, LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Darba kārtība: ?d=programma_LNB_24.05.2019..pdf

Prezentācijas: ?d=Seminars_24.05.2019.zip

09.05.2019. Projekta pieteikumu sagatavošana programmā  Apvārsnis 2020 Pēcdoktoranti un citi interesenti VIAA VIAA, Vaļņu 1, Rīga

Prezentācijas: ?d=51010_seminars_09.05.2019..zip

08.05.2019.

Sociālo un humanitāro zinātņu pētniecības iespējas RIS3 specializācijas jomu tēmās

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

VIAA

Latvijas Universitātes Bibliotēka 

Darba kārtība: ?d=2267_SocHumRIS3_programma_8.maijs_2019.pdf

Prezentācijas: ?d=seminars_08.05.2019.zip

07.05.2019.

Seminārs par pētniecības ētikas aktualitātēm

Potenciālie Apvārsnis 2020 projektu iesniedzēji VIAA, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Sociologu asociācija, Latvijas Antropologu biedrība 

Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā

Prezentācija: ?d=Seminars_07052019.pdf

17.04.2019.

Seminārs par programmas Apvārsnis 2020 iespējām

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

VIAA, Liepājas Universitāte

Liepājas Universitāte, Liepāja

Darba kārtība: ?d=85199_Seminars_17_04_19.pdf

Prezentācijas: ?d=Seminars_17.04.2019.zip

16.04.2019. Seminārs par sadarbības programmām, LNB piedāvātajiem resursiem un atvērto zinātni Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmum VIAA, LNB, LUB Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Darba kārtība: ?d=Seminars_16_04_19_LNB.pdf

Prezentācijas: ?d=Seminars_16.04.2019.zip

15.04.2019.

Informācijas diena par uzņēmēju un zinātnieku iespējām biorūpniecībā

Uzņēmēji un zinātnieki, kas darbojas biorūpniecības jomā

VIAA

VIAA, Meierovica bulvārī 16

Prezentācijas: ?d=Biorupniecibas_iespejas_infodienas_15.04.zip

05.03.2019.

Informācijas diena "Apvārsnis 2020 finanšu noteikumi: kā pareizi īstenot"

Potenciālie Apvārsnis 2020 projektu iesniedzēji

VIAA

Latvijas Universitātes Zinātņu māja

Darba kārtība: ?d=Apvarsnis_2020_5_marts_programma.pdf

Prezentācijas: ?d=05.03.2019_informacijas_diena.zip

26.02.2019.

Otrais informatīvais seminārs par SHZ iespējām Apvārsnis 2020 un LNB, LUB resursiem

Potenciālie Apvārsnis 2020 SHZ projektu iesniedzēji

VIAA, LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Prezentācijas: ?d=26022019_seminars.zip

19.02.2019.

Informatīvais seminārs par SHZ iespējām Apvārsnis 2020 un LNB, LUB resursiem

Potenciālie Apvārsnis 2020 SHZ projektu iesniedzēji

VIAA, LNB

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), Rīga

Prezentācijas: ?d=59594_Prezentacijas_19022019.zip

11.02.2019.

Info diena par programmas Apvārsnis 2020 iespējām IKT jomā

Potenciālie Apvārsnis 2020 IKT projektu iesniedzēji 

VIAA, EDI

Rīga, EDI

Darba kārtība: ?d=programma_EDI_11.02.2019..pdf

Prezentācijas: ?d=Apvarsnis2020_IKT_2019.zip

24.01.2019.

Seminārs par programmas Apvārsnis 2020 iespējām

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

VIAA, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,  Rēzekne

Darba kārtība: ?d=38180_Seminars_24_01_19.pdf

Prezentācijas: ?d=38279_Prezentacijas_24012019.zip

22.01.2019. Tiešsaistes rīku Funding and Tenders Portal un Scival sniegtās iespējas Apvārsnis 2020 finansējuma piesaistei

Nevalstisko organizāciju pārstāvji, pētniecības institūcijas un uzņēmumi

 VIAA VIAA, Vaļņu 1, Rīga

 

Darba kārtība: ?d=57936_Seminars_22_01_19.pdf

Prezentācija: ?d=Prezentacija_portala_lietosanas_gids_I.Sirante_22.01.2019.pdf

Citi materiāli: ?d=22.01.2019._Apvarsnis2020_NKP_seminars.zip