Pagarināta projektu iesniegšana INNOSUP konkursā progresīvas ražošanas attīstībai

02.12.2020

Līdz 2020. gada 28. janvārim ir pagarināts pētniecības un inovāciju atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammas INNOSUP projektu konkurss “Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs” (Eiropas atbalsta un apmācību programmas ražošanas attīstīšanai maziem un vidējiem uzņēmumiem”). 

Lasīt vairāk »

Izsludināts jauns konkurss inovāciju veicināšanai Covid-19 diagnostikā, profilaksē un uzraudzībā

02.12.2020

Izsludinats INNO4COV-19 konkurss Apvarsnis 2020

Eiropas Komisija ir izsludinājusi jaunu programmas Apvārsnis 2020 projekta INNO4COV-19 konkursu, kurā nākamo divu gadu laikā plānots atbalstīt vairāk nekā 30 jaunu projektu inovatīvu produktu radīšanai. Projektu konkurss ir daļa no Globālās reaģēšanas uz koronavīrusu iniciatīvas un projektu realizēšanai ir piešķirts vairāk nekā 120 miljoni eiro.

Lasīt vairāk »

Atklāts pieteikumu konkurss 2021. gada Eiropas Zinātnieku nakts rīkotājiem

15.10.2020

Konkurss Eiropas Zinatnieku nakts 2021 organizetajiem

Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikumu konkursu Eiropas Zinātnieku nakts organizatoriem. Zinātniskās organizācijas var iesniegt pieteikumus līdz 2021. gada 12. janvārim. 2021. gada pasākuma plānotais kopējais budžets ir 8 miljoni eiro. 

Lasīt vairāk »

Atvērts Apvārsnis 2020 projektu konkurss Eiropas zaļais kurss

18.09.2020

Eiropas Komisija (EK) izsludinājusi Apvārsnis 2020 ietvarpogrammas finansēto projektu konkursu “Eiropas zaļais kurss”, aicinot projektu pieteicējus iesniegt pētniecības un inovāciju pieteikumus klimata krīzes, Eiropas ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības risinājumiem. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 26. janvāris.

Lasīt vairāk »

Apvārsnis 2020 Inovatīvās medicīnas iniciatīvās atvērti pēdējie konkursi

26.06.2020

2020. gada 23. jūnijā Inovatīvās medicīnas iniciatīvas (IMI2) izsludināja pēdējos - 22. un 23. projektu konkursus programmā Apvārsnis 2020. Tie sniedz iespēju dažādu nozaru pētniekiem piedalīties vērienīgās publiskās un privātās partnerībās, kas paver ceļu nākotnes zāļu izstrādei.

Lasīt vairāk »

Izsludināts konkurss doktorantūras sadarbības partnerību programmā

11.03.2020

Kopīgais pētniecības centrs (JRC) uzsācis doktorantūras sadarbības partnerību programmu (CDP), lai veicinātu zinātnes un politikas sinerģiju. Pieteikšanās termiņš programmā ir 2020. gada 3. maijs.

Lasīt vairāk »

Atvērts Eiropas Inovāciju padomes Zaļā kursa projektu konkurss

11.03.2020

2020. gada 3. martā Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Apvārsnis 2020  Zaļā kursa projektu konkursa darba programmas melnrakstu. Šis konkurss ir daļa no Eiropas Inovāciju padomes (EIC) darba programmas, kurā ierosināts piešķirt 350 miljonus eiro Zaļā kursa projektiem, kuri veicinās Eiropas Zaļā kursa un ANO ilgtspējas attīstības programmas mērķu sasniegšanu līdz 2030. gadam. 

Lasīt vairāk »

Atvērts projektu konkurss aktuālāko sociālo problēmu risināšanai

20.02.2020

Līdz 2020. gada 15. aprīlim var iesniegt projektus European Social Catalyst Fund (ESCF) konkursā. ESCF ir jauna iniciatīva, kas paredzēta, lai būtiski ietekmētu dažas no Eiropas aktuālākajām sociālajām problēmām, apvienojot valsts un privātos resursus, lai uzlabotu sociālos pakalpojumus un dotu iespēju cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgs atbalsts, dzīvot kā vērtīgiem un iesaistītiem savu kopienu locekļiem.

Lasīt vairāk »