Kodolpētniecība

Kodolpētniecības programma (2014.-2018.) ir EURATOM – Eiropas Atomenerģijas kopienas izstrādāta programma, kas ietver pētniecības, tehnoloģiju attīstības, starptautiskās sadarbības, tehniskās informācijas izplatīšanas un ekspluatācijas pasākumus, ka arī speciālistu apmācību.

 

Kodolpētniecības programmu veido divas sadaļas:

  • pirmā sadaļa attiecas uz kodolsintēzi un vienu no pasaules lielākajiem pētniecības projektiem - starptautiskā eksperimentālā kodolsintēzes reaktora ITER izveidi;
  • otra programmas daļa attiecas uz kodoldalīšanās drošību, radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un aizsardzību pret radiāciju.


Atbalsta pasākumi atomu kodolu dalīšanās jomā ir fokusēts uz drošumu un drošību, medicīnisku izpēti, aizsardzību pret radiāciju, atkritumu apsaimniekošanu, radiācijas rūpniecisku pielietojumu, kā arī ietver daudzus citus jautājumus, piemēram, radiācijas izmantojumu lauksaimniecības sektorā. Atbalsts tiek piešķirts projektiem, kuru mērķis ir parādīt, ka kodoldalīšanās var būt dzīvotspējīgs enerģijas avots plaša mēroga komerciālai izmantošanai pieņemamā laika periodā, apvienojot visu iesaistīto pušu centienus unikālā, vienotā Eiropas programmā.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: