Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

Mobilitāte ir nodarbinātības, ekonomiskās izaugsmes, labklājības un starptautiskās tirdzniecības dzinējspēks. Tā nodrošina arī ļoti svarīgas saiknes starp cilvēkiem un kopienām. Tomēr mūsdienu transporta sistēmas un veids, kādā tās lietojam, nav ilgtspējīgi. Mēs pārāk paļaujamies uz sarūkošajiem naftas krājumiem, kas mazina mūsu energodrošību. Ar transportu saistītās problēmas — sastrēgumi, drošība uz ceļiem, atmosfēras piesārņojums — ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un veselību.

 

Lai risinātu šīs problēmas, programma "Apvārsnis 2020" veicina ilgtspējīgas transporta sistēmas, kas pielāgota modernai, konkurētspējīgai Eiropai, izveidi. Transporta nozarē Eiropas Komisija centīsies nodrošināt līdzsvarotu pieeju, īstenojot programmu, kas ņem vērā katra transporta sektora (dzelzceļa, autoceļu, ūdens un gaisa transports) specifiku, saglabājot holistisku pieeju, kas saskaņo konkurētspēju un ilgtspēju, ieguldot pētījumos, tehnoloģiju attīstībā, gan attiecīgu sociālekonomisko jautājumu risinājumos.


Četras galvenās prioritātes transporta jomā:

  • transporta ilgtspēja: resursu ziņā efektīvs transports, kas respektē vidi;
  • transporta sistēmas integritāte: labāka mobilitāte, mazāk sastrēgumu, lielāka drošība un drošums;
  • transporta sektora konkurētspēja, veidojot Eiropas transporta nozari par pasaules līderi;
  • veidot sabiedrībā izpratni par transporta pētījumiem: sociālekonomiskā pētniecība un uz nākotni vērsti pasākumi politikas veidošanai.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: