Kosmoss

Svarīgākās pamattehnoloģijas, piemēram, progresīvās tehnoloģijas rūpniecība un progresīvie materiāli, biotehnoloģija un nanotehnoloģijas, ir inovatīvu produktu pamatā: viedtālruņu, augstas veiktspējas akumulatoru, vieglo transportlīdzekļu, nanomedicīnas, viedā apģērba un daudzu citu. Eiropas rūpnīcas ir lielākais darba devējs, kur nodarbināti ir 31 miljons cilvēku.

 

Programma "Apvārsnis 2020" atbalsta inovatīvas tehnoloģijas, kas nepieciešamas inovāciju nostiprināšanai visās nozarēs, un viena no prioritātēm ir kosmosa tehnoloģijas.

 

Aktivitātes mērķis ir veicināt konkurētspējīgas un inovatīvas kosmosa nozares attīstību, kā arī izveidot pētniecības kopienu, kas spētu attīstīt un vienlaikus plaši izmantot Eiropas kosmosa infrastruktūru, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības ģeopolitiskās un sabiedrības vajadzības.


Galvenais atbalsts ir piešķirts, lai:

  • stiprinātu Eiropas konkurētspēju, veidotu tehnoloģiski neatkarīgu kosmosa nozari;
  • sekmētu kosmosa tehnoloģiju pārnesi uz citām tautsaimniecības nozarēm;
  • uzlabotu satelītu datu apstrādi un to integrāciju ikdienas dzīvē;
  • atbalstītu starptautisko kosmosa pētniecības partnerību.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā 

Noderīga informācija


Noderīgas saites: