Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Programmas mērķis ir optimizēt MVU pētniecības, attīstības un inovāciju vidi, tostarp izveidojot un atvieglojot virkni atbalsta pakalpojumu, ar mērķi stiprināt MVU jauninājumu spējas un radīt vērtību tirgū un / vai sabiedrībā, tādējādi atbalstot stratēģiju “Eiropa 2020” viedai, iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei.

 

“Inovācijas MVU” ietver darbības, kas galvenokārt sniedz starpniecības atbalstu MVU. Šīs darbības izpaužas kā pielāgoti pakalpojumi un projekti (inovācijas pārvaldības spēju veidošana, intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldība utt.), tīklošanās un mobilizācijas pasākumi inovācijas pakalpojumu sniedzējiem un politikas veidotājiem (t.i., pieredzes apmaiņa starp nacionālajām inovāciju aģentūrām).

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites