Eiropas pētniecības infrastruktūras 

Pētniecības infrastruktūrām ir būtiska nozīme Eiropas pētniecības un inovācijas kapacitātes celšanā un konkurētspējas nodrošināšanā. Tajā pašā laikā modernu pētniecības infrastruktūru izveide un darbība ir komplekss un dārgs pasākums, kam nepieciešama dažādu iekārtu, pakalpojumu un datu avotu apvienošana un vienota darbība, kā arī starptautiska sadarbība.

 

Būtisku ieguldījumu Eiropas līmeņa pētniecības infrastruktūru izveidē ir devusi ESFRI foruma darbība.  ESFRI apstiprinātā pētniecības infrastruktūru Ceļa karte 2010 paredz 48 Eiropas Pētniecības infrastruktūras objektu izveidi, integrējot vienotā darbībā noteiktas jomas nacionālās pētniecības infrastruktūras, kā arī izveidojot e-infrastruktūras objektus, kas veido digitālās Eiropas Pētniecības telpas pamatu.

 

Programmas ietvaros tiek sniegts atbalsts ESFRI un citu pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūru izveidei un darbībai, tai skaitā reģionālo pētniecības infrastruktūru attīstībai, kā arī nacionālo pētniecības infrastruktūru integrācijai un pieejamības nodrošināšanai. Atbalsts tiek sniegts pētniecības infrastruktūru inovācijas potenciāla veidošanai un cilvēkresursu attīstībai.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: