Latvijas pārstāvji Publisko iestāžu padomē:

Dr. Egons Lavendelis
Rīgas Tehniskā universitāte
Asociētais profesors
Tālrunis: 67089570
E-pasts:Egons.Lavendelis@rtu.lv 

Ineta Plikša
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākais eksperts
Tālr.: 67785485
E-pasts: ineta.pliksa@viaa.gov.lv 

 

Latvijas pārstāvis kopuzņēmuma ECSEL Valdē:

Māris Alberts
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Reālā laika sistēmu laboratorijas vadītājs
Tālrunis: 67226997
E-pasts: alberts@latnet.lv 

Dr. Modris Greitāns
Elektronikas un datorzinātņu institūta zinātniskais direktors
Tālrunis: 67558155
E-pasts: modris_greitans@edi.lv