JPI-EC-AMR konkurss antimikrobiālās rezistences jomā 

Izsludināts 2021. gada ERA-NET JPIAMR-ACTION konkurss par tēmu “Viena veselība pieejā balstītas intervences, lai novērstu vai samazinātu antimikrobiālās rezistences attīstību un transmisiju” (One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR)

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Argentīnas, Beļģijas, Kanādas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Vācijas, Ungārijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Spānijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās.


Laika grafiks

Līdz 2021. gada 16. martam plkst. 13:00 pēc Latvijas laika

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2021. gada maija vidus

Pirmās kārtas projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

Līdz 2021. gada 12. jūlijam plkst. 13:00 pēc Latvijas laika

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2021. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2021. gada oktobra beigas

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2021. gada pēdējais ceturksnis / 2022. gada pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši, bet iekļaujot Ungārija, Latviju un Lietuvu dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi. Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi atrodami konkursa nolikumā JPI-EC-AMR mājaslapā

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas
Vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālrunis: +371 2947234