ERA CoBioTech projektu pieteikumu konkurss

2018. gada 16. oktobrī ir izsludināts otrais ERA CoBioTech projektu konkurss “Biotehnoloģija ilgtspējīgai bioekonomikai” starptautiskiem pētniecības projektiem biotehnoloģiju jomā. Plānotais projektu konkursa budžets ir aptuveni 15,3 miljoni eiro, un tajā piedalās 18 zinātni finansējošās organizācijas no 14 valstīm. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 14. decembris  (13.00 CET).

Konkursa uzsaukuma teksts: ?d=ERACoBioTech_Call_Announce_15_10_2018.pdf

Vadlīnijas: ?d=ERACoBioTech_Guide_Applicants_15_10_2018.pdf

Projektu pieteikumu iesniegšanas sistēma: https://www.submission-cobiotech.eu

Projekta konkursa tēmas:

  • Mikroorganismu kultūras (dabīgas vai sintētiskas), kopkultūras un kaskādes jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem (Microbial communities (natural or synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes);
  • Tīrkultūras, šūnu sistēmas un fermenti jauniem produktiem, augstas pievienotās vērtības produktiem un pārnesei, kā arī ilgtspējīgiem rūpnieciskiem procesiem (Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes).

Projektu pieteikumu iesniegšana ir paredzēta vienā kārtā.

Laika grafiks

2018. gada 16. oktobris Konkursa izsludināšana

2018. gada 14. decembris (13.00 CET) 

Projektu iesniegšanas termiņš
2019. gada 26. aprīlis Atspēkošana

2019. gada jūnijs – jūlijs

Lēmuma par finansējuma piešķiršanu paziņošana
2019. gada septembris – 2020. gada februāris Projektu īstenošanas uzsākšana

Papildu informācija:

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no 1.1.1.5.aktivitātes pirmās kārtas projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” līdzekļiem, kas iezīmēti ERA-NET Cofund ietvaros atbalstīto projektu finansēšanai, saskaņā ar “Dalības plānu indikatīvajos ERA-NET Cofund aktivitātes projektos”.  

ERA CoBioTech projektu konkursam savu finansējumu piešķir:

Beļģija Service Publicde Wallonie (SPW-DG06)
Agentschap Innoveren & Ondernemen (Flanders Innovation and Entrepreneurship, VLAIO)
Šveice Swiss Innovation Agency – Innosuisse
Igaunija Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
Spānija Agencia Estatal de Investigación (AEI) 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
Gobierno de Navarra (GN)
Francija Agence Nationale de la Recherche (ANR)
Vācija Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (SMWK)
Latvija Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Norvēģija Norges forskningsråd (RCN)
Polija Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
Rumānija Unitatea Executivapentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltariisi Inovarii (UEFISCDI)
Krievija Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE)
Slovēnija Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (MIZS)
Turcija Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)
Apvienotā Karaliste Biotechnology and Biological Sciences Research Council within UK Research and Innovation (UKRI- BBSRC)
 
Kontaktinformācija:
 
Dr. Linda Vecbiškena
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Tālrunis: 67047994