Izsludināts ERA-NET SusAn projektu konkurss sistēmassiltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai dzīvnieku audzēšanas sistēmās

Projektu konkurss “Jaunās tehnoloģijas, risinājumi un sistēmas siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšanai dzīvnieku audzēšanas sistēmās” (“Novel technologies, solutions and systems to reduce greenhouse gas emissions in animal production systems”) ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  • Pētniecības tēma 1: Agroekoloģiska pieeja dzīvnieku audzēšanas sistēmās (Agroecological approach to whole animal production systems)
  • Pētniecības tēma 2: Tehniskie risinājumi dzīvnieku audzēšanas sistēmu siltumnīcefekta gāzu emisijas monitoringam un mazināšanai (Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from animal production systems)
  • Pētniecības tēma 3: Sociālā un/vai ekonomiskā pieeja lopkopības produkcijas ražošanas un dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņa jautājumu risināšanā (Social and/or economic approach to livestock production and consumption of animal products).

Finansējums projektiem tiek piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no Eiropas Struktūrfondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros atbalstītā VIAA projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” līdzekļiem.

Kopējais konkurss notiek vienā kārtā un ievērojot šādu laika grafiku:

08.10.2018.

Konkursa izsludināšana

31.01.2019. (14:00 CET)

Termiņš projektu iesniegšanai

2019. gada maijs

Konkursa rezultātu izziņošana un finansējuma rekomendācijas projektu koordinātoriem

2019. gada rudens

Līgumu slēgšana un projektu īstenošanas uzsākšana

 

Konkursa dokumenti: 

 

Papildu informācija: 

 

Kopējā konkursa budžetam finansējumu piešķir:

Beļģija                (Flandrijas reģions)

Flandrijas inovācija un uzņēmējdarbība

Čīle

Lauksaimniecības un pārtikas inovāciju un tehnoloģiju nacionālais institūts

Apvienotā Karaliste

Vides, pārtikas un lauku attīstības departaments

Dānija

Dānijas Lauksaimniecības aģentūra

Francija

Nacionālā zinātnes aģentūra

Grieķija

Pētniecības un tehnoloģijas ģenerālais sekretariāts

Igaunija

Lauksaimniecības ministrija

Itālija

Lauksaimniecības, pārtikas, mežsaimniecības un tūrisma politiku ministrija

Īrija

Lauksaimniecības, pārtikas un jūrniecības departaments

Jaunzēlande     

Primāro industriju ministrija

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Lietuva

Lauksaimniecības ministrija

Nīderlande

Nīderlandes Zinātniskās pētniecības organizācija

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovāciju izpildaģentūra

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija

Somija

Zemkopības un mežsaimniecības ministrija

Spānija (Andalūzija)

Andalūzijas Tehnoloģiju korporācija

Spānija (Murcia)

Mursijas reģiona attīstības institūts

Turcija

Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

Turcija

Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome

Urugvaja

Nacionālais lauksaimniecības pētījumu institūts

Vācija

Pārtikas un lauksaimniecības federālā ministrija (BMEL)

Zviedrija

Zviedrijas Vides zinātnes padome Formas