ERA.Net RUS Plus projektu pieteikumu konkurss pētniecībā

ERA.NET RUS Plus projekta konsorcija 13 dalībnieki ir vienojušies par trešā pētniecības sadarbības projektu konkursa organizēšanu, lai atbalstītu starptautisko zinātnisko sadarbību un izcilus pētniecības projektus tādās zinātnes jomās kā nanotehnoloģijas/materiāli/ražošanas tehnoloģijas, veselība/biomedicīna, sociālās zinātnes un robotika.

ERA.Net RUS Plus projekta ietvaros 2019. gada 21. oktobrī ir atvērts pētniecības projektu konkurss, kura kopējais budžets ir 10 milj. eiro apmērā.

Konkursā iesniedzamo projektu pētniecības  jomas

1. Nanotehnoloģijas:

  • Advanced nano-sensors for Environment and Health
  • Novel functional nanomaterials based on design and modelling

2. Veselība:

  • Regenerative Medicine, Biomaterials and Organ-on -a chip-systems
  • Drug discovery for Cancer,, Cardiovascular and Infectious Diseases

3. Sociālās un humanitārās zinātnes:

  • Demography, Migration, Conflicts and Security Issues
  • Opportunities for and Challenges to Regional Development and Social Cohesion

4. Robotika no subtopics defined, “bottom-up” approach.

Konkursā projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā plaša spektra izpētes darbus, sākot ar fundamentāliem zinātniskiem pētījumiem līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālai izstrādei un plānojot projekta izpildi uz 2 līdz 3 gadiem.

Projekta pieteikumā jābūt iesaistītiem vismaz trīs dalībniekiem, kuri pārstāv trīs ERA.Net RUS Plus projektā iesaistītās valstis, tostarp vienam no projekta dalībniekiem jāpārstāv Krievija.         

 

Konkursa laika grafiks

2019. gada 21. oktobris

Konkursa izsludināšana

2020. gada 31. janvāris plkst.15:00 (CET)

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš

2020. gada maijs

Projektu pieteikumu izvērtēšanas rezultāti

2020. gada jūnijs

Projekta vērtējuma atspēkošanas periods (rebuttal)   

2020. gada jūlijs

Zinātniskās komisijas sanāksme

2020. gada jūlijs

Lēmumi par atbalstītajiem projektiem

2020. gada nogale

Projektu īstenošanas uzsākšana

Projektu pieteikumu konkurss tiek organizēts vienā kārtā.

Projekta pieteikums konkursā jāiesniedz tiešsaistē

ERA.Net RUS Plus projekta mājaslapā ir atrodams šī projekta vajadzībām īpaši izveidots partnerības instruments. Potenciālie konkursa dalībnieki var meklēt projekta partnerus, reģistrējoties šajā partnerības instrumenta vietnē un, ievietojot tur institūcijas profilu vai sava projekta ideju, vai arī aplūkot partnerības instrumenta vietnē ievietotos profilus un projektu idejas.

Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs neatkarīgi dažādu valstu eksperti,  un īstenošanai rekomendēto projektu sarakstu sagatavos ERA-Net RUS Plus projekta Zinātniskā komisija.

Lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai tiks piešķirts no projektā iesaistīto valstu nacionālo/reģionālo programmu līdzekļiem.

Latvijas dalībniekiem projektu īstenošanai finansējums tiks piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” ietvaros pieejamajiem finanšu resursiem.

Plašāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem ir meklējama ERA.Net RUS Plus mājaslapā

  • Konkursa paziņojums ?d=ERAnet_RUS_konkursa_pazinojums_2019.pdf
  • Vadlīnijas projekta pieteicējam ?d=ERA_Net_RUS_Plus_Call_2019_vadlinijas.pdf
  • Konkursa nolikums ?d=ERA_Net_RUS_PLUS_Call2019_nolikums.pdf

 

ERA.Net RUS Plus konkursā ar finansējumu piedalās  

Beļģija

Flandrijas pētījumu fonds (FWO)

Bulgārija

Bulgārijas nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Grieķija

Zinātnes un tehnoloģijas ģenerālsekretariāts (GSRT)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Slovākija

Slovākijas Zinātņu akadēmija (SAS)

Somija

Somijas Akadēmija (AKA)

Šveice

Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNSF)

Vācija

Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Moldāvija

Zinātnes un attīstības nacionālā aģentūra (NARD)

Krievija

Krievijas Federācijas Zinātnes un augstākās izglītības ministrija (MSHE)
Krievijas fundamentālo pētījumu fonds (RFBR)